+90 (312) 473 22 92 · · · · ·
:: Ürün Grubu Apoptoz

Apoptosis ( Apoptoz ) Nedir?

Ksaca programlanm hücre ölümü eklinde tanmlanabilir. 

"Apoptoz terimi ilk olarak 1972 de J.F.K.Kerr tarafndan nekrozdan  farkl olarak gerçekleen dier bir ölüm ekli için tanmlanmtr ve fizyolojik hücre ölümünü ifade eder. Eski bir yunan terimi olan apoptoz, kelime anlam olarak yapraklarn aaçtan, petallerin çiçekten doal olarak dümesi anlamna gelmektedir. Bugün de bu terimin kullanm uygundur ve fizyolojik nedenlerden kaynaklanan hücre ölümünü anlatr. Teorik olarak apoptoz, çeitli travmatik hücre d lezyonlar ya da genetik faktörlerle aktive edilen ve hücrenin kendisi tarafndan programlanm bir mekanizma vastasyla hücre ölümünü kontrol eden aktif bir ilem olup, hücrenin intihar olarak tanmlanabilir. Böylece hormonal olarak aktif çeitli maddeler, iyonize radyasyon ve kemoterapiyi içeren travmatik ajanlar vastasyla gerçekleen hücresel lezyonlarn ya da genetik faktörlerle aktive edilen hücresel intihar programnn apoptoza neden olduu söylenebilir . Fizyolojik bir ilem olarak apoptoz, normal geliim srasnda ve olgun organizmadaki çeitli hücre tiplerinin tahribi esnasnda spesifik hücrelerin kaybndan sorumludur. Apoptotik hücre says kiinin ya da organizmann salkl ya da hasta oluunu belirlediinden, apoptozun fonksiyonel mekanizmalar hücrede denge unsurudur . Bu da demektir ki; apoptoz orannn azalmas ile hücre says artar aksine eer apoptoz oran artarsa hücre says azalr ve istenmeyen doku tahribat meydana gelir.

Günümüzde insan da içeren memeliler grubunda üretkenliin dengelenmesinde apoptozun önemli rol oynadna dair salam kantlar vardr. Ayrca birçok hastaln genetiinde de bu deiimler söz konusudur.

Apoptoz tek hücreli organizmalarda hücre ölümünün tek yoludur. Çok hücreli organizmalarda ise genetik oluumlu hücre hasarnn bloke edilmesi ya da hücrenin tamamen yok edilmesi apoptoz vastasyla gerçekleir. Böylece hasarn yaylmas ve tümör oluumu gibi zararl olaslklar engellenmi olur . Apoptoz olaynn olumasndan daha önce hücresel replikasyon ilemi durur (DNA onarm) eer bu esnada DNA tamiri gerçekleemezse apoptoz ile sonuçlanan olaylar serisi balar. Bu srada apoptozun balayp balamamas hasarn boyutuna, hücrenin tipine ve hücrenin üretkenlik potansiyeli olan tümor gelitirme riskine baldr. "

 

Alntdr. 

 

 

Marka : Biotium
Katalog Kodu : 30017
Marka : Biotium
Katalog Kodu :
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 30007
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 99902
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 30066
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 30018
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 29013
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 30008-1, 30008-2
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 30009-1, 30009-2, 30009-3
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 30012-1, 30012-2, 30012-3
Micro Counter 1000
Yeni Nesil Hücre Sayım Cihazı Simple Counter ile işiniz Artık Daha Kolay
İncele
Real-Time PCR
Applied Biosystems® VIIA ™7 Real-Time PCR Sistemi - 96 Well
İncele
Flow Sitometre
Flow Sitometre ve Aksesuarları
İncele
-