+90 (312) 473 22 92 · · · · ·
:: Uygulama Alanı Hücre Analizi

Hücreler biyolojik fonksiyonlar�n birimleridir ve ya�am�n biyokimyasal ve fiziksel i�lemlerini ara�t�rmak için çal��mas� gereken ba�lang�ç noktas�d�r. Birden fazla hücre analizi veri setlerini ara�t�rarak bilim insanlar� hücre sa�l���, ço�almas�, fonksiyonu ve ölümü alt�nda yatan faktörleri daha iyi anlayabilir, tahmin edebilir ve kontrol alt�na alabilir.

Marka : Life Technologies
Katalog Kodu :
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 40013
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 31037
Marka : NZYTech
Katalog Kodu : MB11101
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 31033
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 31033
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 31036
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 31035
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 40015
Marka : Biotium
Katalog Kodu : 30067
Micro Counter 1000
Yeni Nesil Hücre Sayım Cihazı Simple Counter ile işiniz Artık Daha Kolay
İncele
Real-Time PCR
Applied Biosystems® VIIA ™7 Real-Time PCR Sistemi - 96 Well
İncele
Flow Sitometre
Flow Sitometre ve Aksesuarları
İncele
-